top of page

80. Viskas apie mokestines pareigas nepriklausomiems rangovams

Atnaujinta: 2022-08-16


Kas yra nepriklausomas rangovas?

Nepriklausomas rangovas – tai asmuo arba subjektas, kuris atlieka jam pavestus darbus arba

suteikia paslaugas kitam subjektui, ne kaip darbuotojas. Todėl nepriklausomi rangovai turi mokėti patys savo socialinio draudimo ir medicinos mokesčius. Mokesčių mokėtojas privalo teisingai klasifikuoti kiekvieną pajamų gavėją arba kaip nepriklausomą rangovą arba kaip

darbuotoją. Kitas tinkamas terminas nepriklausomam rangovui yra laisvai samdomas darbuotojas.


“Nepriklausomas rangovas” išnagrinėjimas

Gydytojai, stomatologai, veterinarai, teisininkai ir daugelis kitų specialistų kurie teikia

savo paslaugas, Vidaus pajamų tarnyba (IRS) ¹ traktuoja kaip nepriklausomus rangovus. Tačiau ši kategorija taip pat apima ir rangovus, subrangovus, laisvai samdomus rašytojus, varžytinių atstovus ir daugelį kitų specialistų, kurie teikia nepriklausomas paslaugas plačiajai visuomenei.

Geras apibrėžimas yra, jei darbdavys negali kontroliuoti, kada, kur ir kaip darbas yra vykdomas, tada darbuotojas laikomas nepriklausomu rangovu.

Paprasta.

Svarbi aplinkybė atskirianti nepriklausomą rangovą ir darbuotoją yra, atliekamo darbo reguliavimas.

Nesvarbu, ar darbuotojas dirba visą darbo dieną, ar ne visą darbo dieną, tai neturi įtakos darbdavio ir darbuotojo santykiams, dėl darbuotojo užimtumo kategorijos.

Nepriklausomas rangovas gali dirbti visą darbo dieną darbdaviui, bet darbdavys negalės nustatinėti, kada, kur ir kaip bus atliekamas darbas. Atlyginimo mokėjimo dažnumas ar užmokesčio suma, nenustato, ar darbuotojas yra nepriklausomas rangovas ar darbuotojas.


Mokesčių įsipareigojimai rangovui pildant IRS forma 1099

IRS 1099 forma naudojama pranešti apie įvairias, specifines gautas pajamas. Ši forma paprastai naudojama, kai mokesčių mokėtojas yra gavęs pajamas iš kitų šaltiniu nei įprastas uždarbis.

Mokėjimai nepriklausomiems rangovams pateikiami 1099 formose.

Kompanijos ar asmenys, kurie samdo nepriklausomą rangovą darbui atlikti, reikalaujamos išduoti jam 1099 formą jei buvo išmokėta 600 USD ar daugiau. Mokesčiai nėra išskaičiuojami iš mokėjimų nepriklausomiems rangovams. Už pajamu mokesčių paskaičiavimą ir sumokėjimą yra atsakingas pats nepriklausomas rangovas.


Paraiškų pateikimo reikalavimai

Kiekvienas verslas ar asmuo, kuris sumoka nepriklausomam rangovui daugiau nei 600 USD už atliktus darbus, turi pateikti 1099 forma IRS; abu, IRS ir nepriklausomas rangovas gauna po 1099 kopija. Nepriklausomi rangovai turėtų gauti 1099-MISC forma iš kiekvieno savo kliento, kuris jiems yra sumokėjęs 600 USD ar daugiau per metus. Iš kiekvieno darbo/kliento gautos pajamos turi būti įtrauktos į formą 1099-MISC, ir nuo jų reikiama sumokėti pajamų mokestį.

Pajamos iš meno kūrinių pardavimo, laisvai samdomų rašytojų kūriniu, konsultacijų, nuomos, prizų, apdovanojimu, medicininės ir sveikatos priežiūros išmokos, pajamos už derliaus draudimą, sumokėti pinigai dėl partnerystės, žvejybos laivu pajamos ir t.t. yra pajamų rūšys apie kurias reikia pranešti formoje 1099-MISC, jei tai pasiekia 600 USD ar daugiau.


Ataskaita 1040 formoje

Pagal IRS, naudodamiesi šiuo planu pateikiate pajamas arba nuostolius iš komercinės veiklos, arba verslo, kurį praktikuojate kaip individualus savininkas.

Komercine veikla laikoma, jei:

  • jūsų pagrindinis tikslas užsiimti šia veikla – tai pajamos ir pelnas, ir

  • jūs dalyvaujate šioje veikloje tęstinai ir reguliariai.

Apie bet kokia ne darbuotojo kompensacija, kurią gaunate kaip nepriklausomas rangovas arba savarankiškai dirbantis asmuo reikės pranešti 1040 formoje.

Nepriklausomai dirbantys asmenys, net ir turintys biznį, gali naudoti grafa C (Schedule C) formoje 1040 rinkliavos mokesčiams. Bet kokia komercinė veikla kuria užsiimate reguliariai ir reguliariai nešanti pelną, turi būti įtraukta i grafa C 1040 formoje.

Jūs turite sumokėti nepriklausomo darbo pelno mokestį už savo grynąjį pelną tik tuo atveju, jei jūs uždirbot 400 dolerių ar daugiau iš šio darbo. W-2 darbuotojams yra išskaičiuojami ir užlaikomi jų socialinio draudimo ir medicinos fondo pajamu mokesčiai, tuo tarpu nepriklausomai dirbantys asmenys apskaičiuoja ir sumoka šiuos mokesčius patys.

Kai kuriais atvejais apskaičiuoti mokesčiai turi būti mokami kas ketvirtį. Paprastai, jei esate savarankiškai dirbantis asmuo, individualus savininkas, partneris arba „S-Corporation“ akcininkas, turėtumėte mokėti “apytikslius” mokesčių mokėjimus, jei manote, kad būsite skolingas $ 1000 ar daugiau pajamu mokesčio, kai pateikiate įplaukas. Jei pateikiate kaip korporacija, jums paprastai reikia mokėti “apytikslius” mokesčiu mokėjimus, jei tikimasi būti skolingu 500 dolerių ar daugiau mokesčių, kai pateikiate grąžinimą. Forma 1040-ES naudojama numatyti ir apskaičiuoti “apytikslius” pajamu mokesčius tiems kurie pildo kaip savininkas, partneris, bendrovės akcininkas ar nepriklausomai dirbantis asmuo. Įmonės naudoja formą 1120-W pateikti ir sumokėti “apytikslius” mokėjimus. Apskaičiuotu mokesčiu nemokėjimas, gali įvesti į mokesčių skolas ir IRS baudas.

IRS:

Vidaus pajamų tarnyba (IRS) yra JAV vyriausybės agentūra, atsakinga už mokesčių rinkimus ir mokesčių įstatymų vykdymus. Įkurta 1862 m. Prezidento Abraomo Linkolno, tarnyba veikia pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Iždo įgaliojimus, kurio pagrindinis tikslas yra individualių pajamų mokesčių surinkimas ir darbo mokesčių surinkimas. IRS taip pat reguliuoja įmonių, dovanų, akcizų ir nekilnojamojo turto mokesčius. Žmonės šnekamojoje kalboje IRS vadina kaip „mokesčių žmogus“.

6 peržiūros0 komentarų

Comments


bottom of page