top of page

76. Mokesčiai asmeniui turinčiam žalia kortelę ir gyvenančiam užsienyje daugiau 1 metus


Kadangi esate žaliosios kortelės turėtojas arba, kitaip tariant, „teisėtas nuolatinis gyventojas“, jūs susiduriate tokiais pat mokesčių ir informacijos atskleidimo įsipareigojimais kaip ir JAV piliečiai. Tai reiškia, kad jūs privalote mokėti mokesčius gyvendami Jungtinėse Amerikos Valstijose. JAV vyriausybė jus laiko „apmokestinamu gyventoju“. Apmokestinami gyventojai turi pranešti apie visas savo tarptautines pajamas JAV. Jei vienerius metus apsistojate už JAV ribu, vis tiek kiekvienais metais turėsite deklaruoti visas bet kur pasaulyje uždirbtas pajamas ir pristatyti užpildyta 1040 formą.


Pajamu nedeklaravimo pasekmės

Labai svarbu, kad teisėtas nuolatinis gyventojas JAV, valstybės reikalavimu, deklaruotu savo pajamas kol jis gyvena už šalies ribu, net jei jis nebuvo įdarbintas JAV priklausančioje bendrovėje. Taip yra todėl, kad nepateikiant deklaracijos, žalia kortelė gali būti traktuojama kaip apleista. Paprastai LPR turi pateikti mokesčių deklaracijas, rodančias pasaulines pajamas, o ne tik pajamas iš JAV. Vėlesnis mokesčiu deklaravimas ir jų sumokėjimas, būtu silpnas nuolatinio gyvenimo JAV įrodymas.


Nepastovaus gyventojo mokesčiu deklaravimas

Taip pat labai svarbu, kad LPR pateiktu save deklaracijose kaip nuolatinius JAV gyventojus, o ne kaip ne rezidentus. Jei asmuo JAV mokesčiu deklaracijoje nurodo save kaip ne rezidentą, gali būti atsisakyta LRP statuso remiantis “ savanorišku prisipažinimu esant ne rezidentu”.


Išskirtinos užsienyje uždirbtos pajamos

Tam tikri LPR, gyvenantys užsienyje, gali turėti teise neįtraukti į deklaracija iki 105 900 JAV dolerių užsienio pajamų (2019 m.). Užsienyje įgytu pajamu ne įtraukimo (FEIE) prašymas pateikiamas deklaruojant JAV pajamų mokesčius ir užpildant 2555 formą „užsienyje gautos pajamos“.

Jei norite įgyti teise, į užsienyje gautu pajamu ne deklaravimą, turite atitikti šiuos reikalavimus:

  • Jūsų „mokesčių namai“ turi būti užsienio šalyje. Mokesčių namai – tai pagrindinė jūsų verslo vieta, darbo vieta ar pareigos vieta, neatsižvelgiant į tai, kur yra jūsų tikrieji, šeimos namai. Mokesčių namai – tai vieta, kurioje nuolat arba neribota laika dirbate kaip samdomas darbuotojas arba savarankiškai dirbantis asmuo. (Paprastai, „neribotą laiką“ reiškia, kad mokestinis laikotarpis tesis ilgiau nei 1 metus). „Mokesčių namų“ suteikimas tam tikroje vietoje nebūtinai reiškia, kad konkreti vieta yra jūsų gyvenamoji vieta arba gyvenamoji vieta mokesčių tikslais.

  • Turite turėti užsienyje uždirbtas pajamas. Ir turite būti vienas iš šių dalykų:

Šalies pilietis arba pilietis, su kuriuo Jungtinės Valstijos yra pasirašiusios pajamų mokesčio sutartį ir kuris yra užsienio valstybės ar šalių „bona fide“ gyventojas nenutrūkstamu laikotarpiu, kuris apima visą mokestinius metus. Pilni mokestiniai metai yra nuo sausio 1 d. Iki gruodžio 31 d. Šiuo tikslu „bona fide“ gyventojas reiškia, kad užsienyje gyvena „neribotą“, o ne „aišku, nenuolatini“ laika.

Arba;

Fiziškai būna užsienio šalyje ar šalyse ne mažiau kaip 330 dienų per bet kurį 12 mėnesių iš eilės laikotarpį.

Pretenduoti į FEIE gali būti blogas ženklas, siekiant nustatyti, ar apleidote LPR statusą. Ypatingai, „bona fide“ gyvenamosios vietos prikabinimas gali būti ypač problemiškas, nes „bona fide“ gyvenamoji vieta yra susijusi su veiksniais, tarp kurių nėra tikslaus ketinimo dėl buvimo užsienio šalyje trukmės ir pobūdžio faktoriaus.

Pagal USCIS:

Jei teisėtas nuolatinis gyventojas IRS 2555 formoje paskelbė, kad jis yra bona fide užsienio šalies gyventojas, tai reiškia, kad užsienietis paskelbė IRS, kad jis išvyko į užsienį neribotam ar ilgesniam laikotarpiui. Jis ar ji ketino įkurti nuolatines patalpas už Jungtinių Valstijų ribų ir atvirai paskelbė gyvenamąją vietą užsienio šalyje.

Priešingai, pateikimas pagal „fizinio buvimo“ kriterijus, pats savaime nėra problemiškas, nes jis neatspindi asmens ketinimų. Bet vis dėlto patvirtina potencialiai neigiamus faktus, t.y., kad fiziškai buvote užsienyje ir gavote pajamų iš užsienio.

Tam tikrais atvejais asmuo gali atsisakyti „bona fide“ gyvenamosios vietos FEIE ir sumokėti mokesčius, kad išvengtų trukdžiu, rodančiu galimą statuso apleidimą.

Kaip „Žaliosios kortelės“ turėtojas, privalote žinoti taisykles dėl statuso praradimo, įskaitant netekimą dėl statuso apleidimo.

Įsitikinkite, kad turite tinkamą dokumentaciją, kad galėtumėte grįžti į JAV ir pildykite JAV mokesčių deklaracijas kasmet, kad parodytumėte ketinimą išlaikyti nuolatinio gyventojo statusą.

14 peržiūrų0 komentarų

Commentaires


bottom of page