top of page

82. Ar turiu pateikti federalinę mokesčių deklaraciją?Jums gali būti įdomu, ar jums reikia pateikti mokesčių deklaraciją. Nors dauguma žmonių, kurie uždirba turi pateikti federalinę pajamų mokesčio deklaraciją, tai netaikytina visiems.

Federalinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo nustatymas

Pasak IRS, yra daug veiksnių, lemiančių, ar reikia pateikti mokesčių deklaracija – įskaitant metines pajamas, jūsų amžių, šeimyninę padėtį ir ar turite išlaikytinių. Svarbu įsitikinti, kad esate atleistas nuo mokesčių paraiškos padavimo, kad neteisingai nepristatytumėt mokesčių deklaracijos IRS.

Jeigu kuris nors iš šių varijantu yra teisingas tada turėsite pateikti deklaraciją:

  • Jūsų visos pajamos buvo daugiau kaip 10 000 JAV dolerių, pildant kaip vienišas/atskiras asmuo (arba daugiau nei 20 000 JAV dolerių, pildant kaip sutuoktiniai/pora)

  • Individualiai buvo uždirba daugiau nei 400 JAV dolerių

  • Mokesčių metais pardavėte savo namą

  • Jūs esate skolingi sumokėti mokesčius už savo pensinę sąskaitą, dėl paskirstymo ar perteklinių įmokų

  • Jūs esate skolingi socialinės apsaugos ir medicinos mokesčius už arbatpinigius, apie kuriuos nebuvo pranešta darbdaviui arba darbo užmokestį, už kurį jūsų darbdavys nenuskaičiavo šių mokesčių.

Aptarkime šiek tiek apie tris veiksnius, kurie leis jums pateikti mokesčių deklaraciją taip kaip JAV pilietis arba gyventojas

  1. Bendrosios pajamos:

Tai apima visas pajamas, gautas piniginiu, prekiniu, turto ir paslaugų forma

kuri nėra atleista nuo mokesčių. Ji taip pat apima pajamas iš šaltinių už Jungtinių Valstijų ribų

(net jei jūs galite išbraukti visą ar dalį šių pajamu).

Gaukite daugiau informacijos apie IRS bendrus pajamų tipus ( https://www.irs.gov/taxtopics/tc400 )

  1. Paraiškos statusas:

Jūsų paraiškos statusas priklauso nuo to, ar esate vienišas, ar vedęs, ir pagal šeimos

situaciją. Jūsų paraiškos statusas nustatomas paskutinę jūsu mokestinių metų dieną, kuri yra

daugumai mokesčių mokėtojų Gruodžio 31 d.

  1. Amžius

Jei metų pabaigoje esate 65 metų arba vyresni, paprastai galite gauti didesnę sumą

bendrų pajamų, nei kiti mokesčių mokėtojai, prieš pateikdami deklaracija. Jūs laikomi, kad esate 65-riu dieną prieš 65-ąjį gimtadienį. Pavyzdžiui, jei jūsų 65-asis gimtadienis yra 2018 m. Sausio 1 d., esate laikomi 65-riu metų jau 2017 m.

Federalinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimas turi keletą privalumų

Pagal IRS, net jei pagal įstatymą nereikalaujama jusu pateikti mokesčių deklaracijos, kai kuriais atvejai butu jūsų naudai užpildyti ir pateikti deklaracija vis tiek.

Dauguma žmonių, kurie yra atleisti nuo pajamu mokesčiu deklaracijos pildymo, nėra skolingi jokių mokesčių. Tačiau jie vis tiek gali ir turi teisę gauti mokesčių grąžinimą. Yra keletas mokesčių akredityvu ir mokesčių išskaitymų, kurie gali būti pritaikomi jums, ir tai gali padėti sumažinti pajamu mokestį arba padidinti mokesčių grąžinimą.

Kai kurie galimi mokesčiu akredityvai apima:

Uždirbtų pajamų kreditas – tai grąžintinas kreditas, skirtas mokesčių mokėtojams, kurie gauna pajamas, tačiau patenka į mažo pajamų mokesčio skalę. Daugeliu atvejų žmonės, kurie turi teisę į šį kreditą gali susigrąžinti mokesčių suma, kuri yra didesnė už visą mokėtina pajamu mokesčių sumą, išskaic3iuota nuo jų darbo užmokesčio.

Vaiko ir išlaikymo/globos kreditas – jei jus sumokėjote už vaiku globa (13-kos metų ir jaunesniems), sutuoktinio arba suaugusio asmens, kuris negalintis pasirūpinti savimi globa, jus turite teise gauti ši mokesčių kreditą, kuris gali kompensuoti jų priežiūros išlaidų procentinę dalį.

Švietimo mokesčių kreditai – yra 2 pagrindiniai mokestiniai kreditai už kvalifikuotas išlaidas (pvz., mokestis už mokslą ir registracijos mokestį), kuriuos tam tikri mokesčių mokėtojai sumokėjo už save, sutuoktinį arba išlaikoma asmenį.

Santaupų kreditas – kai kurie mokesčių mokėtojai gali pageidauti mokesčio kredito už dalį pinigų, kuriuos jie įnešė į atitinkama pensijos sąskaita.

Be turimų kreditų, yra dar viena priežastis, dėl kurios turėtumėte pateikti federalinę

pajamų deklaracija. Tam tikromis aplinkybėmis, pavyzdžiui, kreipiantis dėl paskolos arba už

vyriausybines išmokas, dažnai reikalaujama pateikti naujausią (-as) mokesčių deklaraciją (-as).

Dauguma žmonių, kurie gauna bet kokias pajamas (iš darbo užmokesčio, individualaus darbo ar dividendų), kasmet privalo pateikti federalinę pajamų mokesčio deklaraciją. To nepadarius, gali būti griežtos baudos ir palūkanos, mokėtinos IRS.

Sprendimas nemokėti federalinių mokesčių yra rizikingas dalykas. Niekas nenori, kad “Dėdė Samas” pasibelstu į duris, ieškodamas pajamu užmokesčio kurį esate skolingas. Jei nesate tikri, ar jūs turite deklaruoti savo pajamas, patartina pasikonsultuoti su mokesčių specialistu.

4 peržiūros0 komentarų

Comentários


bottom of page